Gothia Mekaniska fortsätter att växa
Gothia Mekaniska AB startades 1989 av arbetskamraterna Juan Baeza och Dick Johansson. Idag är det ett expanderande företag med många nöjda kunder knutna till sig.
Företaget tillverkar stål- och smideskonstruktioner, t.ex. räcken och ståltrappor. Förutom den höga kvaliteten på arbetet, utför de dessutom uppdragen snabbt och till "hyggliga priser".

Gothia Mekaniska har många stora kunder inom livsmedelsindustrin, bl.a. Pripps och Estrella. Många större kunder återkommer med nya beställningar, och idag har man ca 250 registrerade kunder. För tillfället arbetar man med ett stort projekt i Kungspassagen i Göteborg.

Tretton erfarna personer arbetar idag i verkstaden, och man tar in extra personal  vid behov.
- Just nu är företaget lagom stort, tycker Juan.  Vi var bara två när vi började, och utökade arbetsstyrkan då några av våra tidigare arbetskamraten blivit arbetslösa. Vi månar om varandra och fungerar väldigt bra tillsammans.
Juan har ungefär 36 år av smidesbranschen och Dick har arbetat inom branschen i nästa hela sitt fyrtioåriga liv. Dick arbetar ofta i verkstaden, medan Juan är den som sköter det administrativa på kontoret, även om han tycker att det är lika kul att vara ute och arbeta tillsammans med "gubbarna".

Fastän Gothia Mekaniska är ett lagom stort företag idag, så kan man inte stoppa den fina tillväxten. Detta kommer att innebära ytterligare nyanställningar och behov av större lokaler, och om fem år hoppas man kunna flytta verksamheten till en nybyggd och större verkstad.

Gothia Mekaniska AB

Bransch:
Verkstad

Telefon: 031-25 58 40
Fax: 031-25 88 98

Hemsida:
www.gothiamekaniska.just.nu

Adress:
Gothia Mekaniska AB
Marieholmsgatan 10
41502 Göteborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN